Política privacitat

Aquesta Política de Privadesa regula l’ús del servei del portal d’Internet amb BIOENERGIA1722.com el responsable del qual a efectes identificatius és:

 

• Responsable: Jaime Godia

• CIF: 73155628B

• Direcció: C/ Anselm Clavé, 28, Lleida

• Telèfon: 629 38 66 49

• Mail: bioenergia1722@gmail.com

• Dades del Registre Mercantil: Barcelona, inscripción 1ª el 25-08-2004, tomo 36.953, folio 125, hoja B-292944

 

Finalitat, Per què tractem les vostres dades?

A efecte del previst a RGPD de 27 d’abril de 2016, i la LO 3/2018, tractarem les dades que recullem per a les finalitats següents:

 

• Contactar amb vostè en cas que així ens ho demani.

 

• Gestionar la vostra navegació a la web, si escau.

 

L’emplenament del formulari de registre serà obligatòria per accedir i gaudir de determinats serveis oferts a la web. No facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar aquesta política de privadesa de dades suposa la impossibilitat de registrar-se, subscriure’s o participar en qualsevol de les promocions en què se sol·licitin dades caràcter personal.

 

Legitimació, Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La base legal per al tractament de les vostres dades es basarà en:

 

• El consentiment de l’interessat, per al tractament de les dades, d’acord amb l’article 6. 1.a) del Reglament General Europeu de Protecció de Dades. En aquest cas es demana el consentiment i l’acord celebrat amb els interessats a través del formulari de contacte, habilitat l’usuari la casella “He llegit i accepto la Política de Privadesa”.

 

• La necessària execució d’un contracte en què l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals, d’acord amb l’article 6.1.b) del Reglament General Europeu de Protecció de Dades.

 

Destinataris A qui comuniquem les teves dades?

Les dades personals no seran objecte de cessió llevat del compliment d’obligacions legalment establertes o per donar suport als serveis vinculats a aquest tractament.

 

Conservació, durant quant de temps conservem les teves dades?

Conservarem les vostres dades de caràcter personal durant almenys 5 anys en cas que sigui client i per a l’estricte compliment de les obligacions legals establertes a la normativa.

 

En cas de no ser client conservarem les vostres dades el mínim temps indispensable per gestionar la nostra relació.

 

Drets, quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Com a conseqüència del tractament de les vostres dades personals per part de BIOENERGIA1722 la legislació vigent us atorga una sèrie de drets. A continuació, us oferim una explicació resumida de cada dret, per facilitar-vos l’exercici:

 

– Dret d’accés: Ud. tindrà dret a conèixer les dades personals que tractem sobre Ud. i les finalitats amb què els tractem.

 

– Dret de rectificació: Les seves dades sempre seran seves, i com a tal, ens pot sol·licitar la rectificació en qualsevol moment si les que constessin als nostres registres fossin erronis.

 

– Dret de supressió: Podrà sol·licitar, en qualsevol moment, que les seves dades personals siguin suprimides dels nostres fitxers. Tanmateix, i tal com indiquem a l’apartat de conservació de dades anterior, tingueu en compte que, en determinades circumstàncies, el compliment de la legislació vigent pot impedir l’efectiu exercici d’aquest dret.

 

– Dret d’oposició: Us podreu oposar al tractament de les vostres dades en relació amb qualsevol de les finalitats amb què tractem les vostres dades, d’acord amb les polítiques de privadesa aplicables en cada cas.

 

– Dret de limitació del tractament: Vostè podrà sol·licitar la limitació del tractament en els casos següents:

  • Si considera que les dades que mantenim sobre vostè no són correctes o exactes;

 

  • Si, en cas que considereu que no estem tractant les vostres dades de forma legítima, però preferiu que limitem el tractament dels mateixos a la seva eliminació;

 

  • Si les dades que mantenim ja no ens són necessàries d’acord amb la finalitat per als qui les recaptem, però necessita que les conservem per interposar reclamacions legals;

 

  • Si, havent exercit el dret d’oposició a algun tractament, està pendent de resposta sobre això per part nostra.

 

– Dret a la portabilitat de les seves dades: Vostè tindrà dret a, sempre que sigui possible tècnicament i sigui raonable, sol·licitar que les dades personals que ens hagi proporcionat directament siguin comunicades a un altre responsable del tractament. Si ens és possible, facilitarem directament les seves dades a aquest altre responsable del tractament, però si no ho fos, els facilitarem a vostè en un format estàndard.

 

Sempre que tractem les vostres dades en base al consentiment, podreu revocar-lo en qualsevol moment, sense que tingueu conseqüències per a vostè. més enllà de, segons el dret exercit, no poder prestar-li determinats serveis.

 

L’exercici dels drets que ostenta podrà fer-ho efectiu dirigint-se BIOENERGIA1722 a través d’algun dels mitjans següents:

 

1. Mitjançant correu electrònic dirigit a: bioenergia1722@gmail.com

2. Correu postal dirigit al corresponent Responsable del Tractament. electrònic (contemplet a l’encapçalament del document).

 

En cas que no vulgui exercir un dret en concret, però tingui la necessitat de fer una consulta o suggeriment en relació amb el tractament de les seves dades de caràcter personal també podrà adreçar-se al Responsable del Tractament corresponent, (contemplet a l’encapçalament del document) .

 

Tingueu en compte que sempre, en tot cas, podreu presentar una reclamació davant l’Autoritat Competent en matèria de protecció de dades si considereu que no hem tractat les vostres dades de forma lícita o que no hem atès les vostres sol·licituds o drets.

 

A Espanya, aquesta Autoritat Competent és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

Consentiments menors, Què passa si sou menors d’edat?

En cas que alguns dels nostres serveis vagin dirigits específicament a menors de catorze anys, sol·licitarem la conformitat dels pares o tutors per a la recollida de les dades personals o, si escau, per al tractament automatitzat de les dades conforme l’article 7 de la LOPDGDD.

 

Exactitud, veracitat i seguretat de les dades, com tractem les teves dades?

L’Usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exoneran-nos de qualsevol responsabilitat al respecte.

 

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades.

 

L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta als formularis de registre o subscripció.

 

No respondrem de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les quals s’indiqui una altra font, per la qual cosa tampoc no assumeix cap responsabilitat quant a hipotètics perjudicis que es puguin originar per l’ús d’aquesta informació.

 

També reservarem el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a la web podent fins i tot limitar o no permetre l’accés a aquesta informació.

 

No serem responsables davant de qualsevol dany o perjudici que pogués patir l’Usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada pel responsable sempre que sigui procedent de fonts alienes.

 

Les dades seran tractades de forma confidencial i sota el sotmetiment a mesures tècniques i organitzatives de seguretat adequades per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

 

Podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, a l’adreça postal i/o electrònica indicada a la pàgina www.aepd.es.

 

 

WhatsApp chat